Fakta om Varberg

Varberg fästning

Varberg är en centralort i Varbergs kommun som ligger i Hallands län ca 77 km söder om Göteborg. Varberg har cirka 27000 invånare och är en turist och handelsstad med hamn och båtförbindelse med bl.a. Grenaa i Danmark. I staden ligger Varbergs fästning, vars centrala del, slottet, inrymmer Varbergs museum med föremål från Bockstensfyndet (Bockstensmannen).

Historia om Varberg

Det första säkra bevis för namnet för staden är från 1343 där orten ursprungligen benämndes som Getakär. Först år 1400-talets början antogs namnet Varberg efter den närbelägna fästningen. Varbergs funktion som fästningsstad och gränsstad (före 1645) är en förklaring till dess instabila urbanisering, men Varberg var också en viktig exporthamn för skogs- och boskapsprodukter från västra Sverige med en befolkningsmängd på ca 1450 invånare och blev år 1770 Hallands största stad. Näringslivet, som tidigare bestod av handel och sjöfart, fick under 1900-talet en alltmer industriell prägel, som övriga orter i hela Sverige. Alltsedan början av 1800-talet har och är Varberg varit en av västkustens främsta badorter.

Karta över Varberg

varberg

Ladda ner Varberg kartan som Pdf

Bockstensmannen i Varberg

Bockstensmannen

Så här tror man att han såg ut enligt den rekonstruktion som presenterades år 2006. Utgångspunkten för rekonstruktionen var bl.a. laser scanning och justering av en modell av det befintliga kraniet.